Disclaimer

Op het gebruik van deze website (svwmakelaars.nl, smitsvanwaesberghemakelaars.nl en makelaargorssel.nl ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Smits van Waesberghe Makelaars streeft ernaar op de website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Smits van Waesberghe Makelaars niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Smits van Waesberghe Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin door het niet goed functioneren van de website.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Smits van Waesberghe Makelaars heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Smits van Waesberghe Makelaars aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Smits van Waesberghe Makelaars zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Smits van Waesberghe Makelaars daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Vragen?

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.

 

 

Smits van Waesberghe Makelaars

Hoofdstraat 39b
7213 CP Gorssel
  (0575) 49 20 80
M  06 51 333 488
E   info@svwmakelaars.nl
KvK  08170804
BTW-ID  NL001440201B83